Scenstudion
Gerlesborg
Bottna_090703-5060.jpg

Sammanhanget

Orten är mest berömd för sin konstskola – Gerlesborgsskolan. Den grundades redan 1944 och sedan dess har många konstutövare slagit ner sina bopålar i området och organisationer såsom Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän (KKV-B) sett dagens ljus.

Bottna_090703-5060.jpg