Scenstudion
Gerlesborg

Blogg

 

 

 

Residens på SCENSTUDION GERLESBORG och BOTNIK STUDIOS.

Lördagen 22/4 kl 20.00 på BOTNIK STUDIOS visar Tormod Carlsen, Heidi Delane, Kristin Jonsson, Björn Hansson projektet RADIO B. ”Kom å titta på naturen och lyssna på radio tillsammans med oss. Vi har en bar och popcorn. Tillfälle till dans och förfriskningar kommer att finnas. Silent disco.”

 
Leo Dal Norlind